กรมการขนส่งทางราง เข้าแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

วันนี้ (29 มีนาคม 2564) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางและเจ้าหน้าที่ ขร. เข้าแสดงความยินดีกับนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์