ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ ยี่ห้อ Kyocera รุ่น LUM๕X๐๓๔๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ ยี่ห้อ Kyocera รุ่น LUM๕X๐๓๔๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 86725 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content