จำนวนผู้โดยสารระบบขนส่งทางราง ประจำวันที่ 15 เมษายน 2566

มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม รวมจำนวน 848,823 คน-เที่ยวแบ่งเป็น

1.รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้บริการรวม 219 ขบวน มีผู้ใช้บริการจำนวน 61,849คน-เที่ยว รายละเอียดดังนี้

– ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 28,400 คน-เที่ยว

– ผู้โดยสารเชิงสังคม 33,449 คน-เที่ยว

– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 27,404 คน-เที่ยว

– ผู้โดยสารผู้โดยสารขาเข้า 34,445 คน-เที่ยว

– สายใต้ 19,730 คน-เที่ยว

– สายตะวันออกเฉียงเหนือ 17,256 คน-เที่ยว

– สายเหนือ 11,843 คน-เที่ยว

– สายตะวันออก 7,087 คน-เที่ยว

– สายแม่กลองและมหาชัย 5,933 คน-เที่ยว

2.รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (รวมสายสีแดง) จากการให้บริการ 2,104 เที่ยว มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 743,771 คน-เที่ยว รายละเอียดดังนี้

– รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยว จำนวน 44,180 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 12,368 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) ให้บริการ 216 เที่ยว จำนวน 17,195 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) ให้บริการ 250 เที่ยว จำนวน 184,666 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,234 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 528,565 คน- เที่ยว (สายสีเขียว 518,027 คน-เที่ยว และสายสีทอง 10,538 คน-เที่ยว)

รวมสะสม 5 วัน (วันที่ 11 – 15 เมษายน 2566) มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 4,738,213 คน-เที่ยว

ด้านความปลอดภัย

-มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟรวมจำนวน 1 ครั้ง โดยรถไฟขบวน 4385 (บ้านแหลม-แม่กลอง) เฉี่ยวชนรถยนต์กระบะ ทะเบียน บฉ 316 สมุทรสงคราม ที่จอดล้ำเข้ามาในเขตทางรถไฟ บริเวณเสาโทรเลขที่ 4/5-6 ซึ่งเป็นทางลักผ่านเข้าบ่อกุ้ง ถนนลูกรัง ระหว่างป้ายหยุดรถบ้านชีผ้าขาว – ป้ายหยุดรถคลองนกเล็ก ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายจากเหตุนี้

กรมการขนส่งทางรางห่วงใยผู้ใช้บริการระบบราง ให้เดินทางอย่างมีความสุขช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content