ระบบขนส่งทางราง รองรับผู้ใช้สิทธิในโครงการ “เราชนะ”

ระบบขนส่งทางราง รองรับผู้ใช้สิทธิในโครงการ “เราชนะ”
ไม่ว่าจะใช้บริการรถไฟ รถไฟฟ้า MRT BTS หรือ Airport Rail link
ก็สามารถใช้สิทธิได้ตามขั้นตอนการซื้อตั๋วโดยสาร
กรมรางอยากเห็นคนไทยใช้ระบบขนส่งทางรางอย่างสะดวกและปลอดภัย

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
Airport Rail Link
รถไฟฟ้า บีทีเอส

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์