กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่การปรับปรุงสถานีรถไฟฟ้า ARL สถานีพญาไท ก่อนการถ่ายโอนธุรกิจแอร์พอร์ต เรลลิงก์ไปยังเอเชีย เอรา วัน

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง นำคณะเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการปรับปรุงสถานีและการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ณ สถานีพญาไท โดยมีผู้บริหารจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด (AERA1)บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด หรือ AERA1 ได้รับสิทธิในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ (รถไฟฟ้า ARL) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทาง AERA1ไม่สามารถชำระค่าสิทธิแอร์พอร์ต เรสลิงก์ ได้ครบถ้วนทั้งหมดภายในวันที่ครบระยะเวลาตามสัญญาร่วมลงทุน จึงขอเลื่อนวันถ่ายโอนธุรกิจแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ออกไปอีก 3 เดือน นับจากวันที่ 24 ตุลาคม 2564 โดยทาง AERA1 จะให้การสนับสนุนบุคลากรทั้งหมดและรับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานดัชนีชี้วัด (KPI) โดย รฟท. รฟฟท. และที่ปรึกษาของ รฟท. มีสิทธิกำกับดูแลเอกชนคู่สัญญาให้ดำเนินการตามมาตรฐานดัชนีชี้วัด ดังกล่าว ทั้งนี้ บัตรโดยสารของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ (บัตรเดิม) ยังคงใช้งานได้ตามปกติและสามารถเติมเงินเพื่อใช้บริการรถไฟฟ้า ARL ได้เหมือนเดิม รวมทั้งยังไม่มีการนำบัตรเดิมมาเปลี่ยนเป็นบัตรใหม่ของเอกชนที่ได้รับสิทธิ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปสำหรับการลงพื้นที่ฯ ดังกล่าวผู้แทนหน่วยงานได้ให้ข้อมูลในการปรับปรุงสถานีและการให้บริการเดินรถ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานในช่วงระหว่างการถ่ายโอนธุรกิจแอร์พอร์ต เรลลิงก์ โดย ขร. ได้เน้นย้ำในการให้บริการรถไฟฟ้า ARL ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ และได้รับความสะดวก หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือดำเนินการต่างๆที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบและสร้างเข้าใจอย่างรวดเร็ว

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content