กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566 สะสม 3 วัน (29-31 ธันวาคม 2565) รวมแล้วกว่า 3.35 ล้านคน-เที่ยว มากกว่าประมาณการร้อยละ 3.69

31 ธ.ค.65มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม 1,151,448 คน-เที่ยว โดยรถไฟฟ้าสายสีทองมีผู้ใช้บริการสูงสุดตั้งแต่มีสถานการณ์ covid-19 จำนวน 38,351 คน-เที่ยว มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟ 1 ครั้ง ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และไม่มีรถไฟฟ้าขัดข้อง พร้อมประสานผู้ให้บริการระบบรางเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเที่ยวกลับ ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา 3 วันคือ วันที่ 29-31 ธันวาคม 2565 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 3,353,084 คน-เที่ยว มากกว่าประมาณการ 119,208 คน-เที่ยว หรือมากกว่าประมาณการร้อยละ 3.69 (ประมาณการ 3 วัน 3,233,876 คน-เที่ยว แบ่งเป็นรถไฟ 212,466 คน-เที่ยวและรถไฟฟ้า 3,021,410 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 246,901 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 98,506 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 148,395 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 137,343 คน-เที่ยว และขาเข้า 109,558 คน-เที่ยว ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 77,313 คน-เที่ยว (ขาออก 40,994 คน-เที่ยว และขาเข้า 36,319 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 65,391 คน-เที่ยว (ขาออก 38,875 คน-เที่ยว และขาเข้า 26,516 คน-เที่ยว) สายเหนือ 52,616 คน-เที่ยว (ขาออก 29,538 คน-เที่ยว ขาเข้า 23,078 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 31,019 คน-เที่ยว (ขาออก 17,086 คน-เที่ยว ขาเข้า 13,933 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 20,562 คน-เที่ยว (ขาออก 10,850 คน-เที่ยว ขาเข้า 9,712 คน-เที่ยว) และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 3 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 3,106,183 คน-เที่ยว ประกอบด้วย Airport Rail Link 148,629 คน-เที่ยว สายสีแดง 42,280 คน-เที่ยว สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 85,908 คน-เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 807,946 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 2,021,420 คน-เที่ยว ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวาน (วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ซึ่งเป็นวันสามของวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และเป็นวันสิ้นปีมีการจัดกิจกรรม Countdown มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 1,151,448 คน-เที่ยว เพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 ธันวาคม 2565 จำนวน 118,256 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.45 และมากกว่าประมาณการ 49,729 คน-เที่ยว (ประมาณการวันที่ 31 ธ.ค.65 จำนวน 1,101,719 คน-เที่ยว) หรือมากกว่าที่ประมาณการร้อยละ 4.51 แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 71,427 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 1,080,021 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. รถไฟของ รฟท. ให้บริการ 215 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 71,427 คน-เที่ยว (ลดลงจากวันที่ 30 ธ.ค.65 จำนวน 14,181 คน หรือลดลงร้อยละ 16.57) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 26,126 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 45,301 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 38,772 คน-เที่ยว (ลดลงจาก 30 ธ.ค.65 จำนวน 8,620 คน-เที่ยว หรือลดลงร้อยละ 18.19) และผู้โดยสารขาเข้า 32,655 คน-เที่ยว (ลดลงจาก 30 ธ.ค.65 จำนวน 5,561 คน-เที่ยว หรือลดลงร้อยละ 14.55) โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 23,549 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 12,359 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 11,190 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 17,423 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 9,966 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 7,457 คน-เที่ยว) สายเหนือ 13,350 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 7,245 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 6,105 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 9,489 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 5,423 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 4,066 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 7,616 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 3,779 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 3,837 คน-เที่ยว) โดยมีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟของ รฟท. 1 ครั้ง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เมื่อเวลา 13.47 น. ขบวนรถเร็วที่ 168 (กันตัง-กรุงเทพ) เฉี่ยวชนรถกระบะบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 819/15-16 ระหว่างสถานีตรัง-สถานีห้วยยอด จังหวัดตรัง ไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย 2. ระบบรถไฟฟ้าให้บริการถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2566 จำนวน 1,080,021 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 ธ.ค.65 จำนวน 132,437 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.98) ให้บริการรวม 2,337 เที่ยววิ่ง (รวมเสริม 2 เที่ยววิ่ง) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 190 เที่ยววิ่ง (รวมเที่ยววิ่งเสริม 2 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 48,304 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) 250 เที่ยววิ่ง จำนวน 13,597 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 248 เที่ยววิ่ง จำนวน 23,566 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 286 เที่ยววิ่ง จำนวน 245,371 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,363 เที่ยววิ่งจำนวน 749,183 คน-เที่ยว ประกอบด้วย สีเขียว 710,832 คน-เที่ยว และสีทอง 38,351 คน-เที่ยว (สายสีทองวันลอยกระทง เมื่อ 8 พ.ย.65 จำนวน 16,402 คน-เที่ยว) โดยไม่มีเหตุขัดข้องสำหรับวันนี้ 1 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ คาดมีผู้ใช้บริการระบบรางเดินทางไปไหว้พระตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า และรถไฟระยะใกล้ เช่น ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สมุทรสงคราม และมีประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยกรมการขนส่งทางรางได้ประสานผู้ให้บริการระบบรางจัดขบวนรถรองรับให้เพียงพอต่อการเดินทางของประชาชน และในวันพรุ่งนี้ (2 มกราคม 2566) การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเสริมจำนวน 4 เที่ยววิ่ง ได้แก่ ขบวน 6 เชียงใหม่-กรุงเทพ, ขบวน 962 ศิลาอาสน์-กรุงเทพ ขบวน 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ และขบวน 936 อุดรธานี-กรุงเทพ พร้อมเพิ่มตู้พ่วงไปกับขบวนรถที่มีผู้เดินทางจำนวนมาก เพื่อให้บริการประชาชนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางราง ห่วงใยผู้ใช้บริการระบบรางช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content