กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566 สะสม 4 วัน (29- ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566) รวมแล้วเกือบ 4.18 ล้านคน-เที่ยว มากกว่าประมาณการร้อยละ 2.33

1 ม.ค. 66 มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม 824,645 คน-เที่ยว สะสม 4 วันมีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟ 2 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย แต่ยังไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง คาดวันนี้เดินทางกลับกรุงเทพสูงสุด จึงประสานผู้ให้บริการระบบรางเตรียมขบวนรถให้เพียงพอ ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา 4 วันคือ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 1 มกราคม 2566 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 4,177,729 คน-เที่ยว มากกว่าประมาณการ 95,087 คน-เที่ยว หรือมากกว่าประมาณการร้อยละ 2.33 (ประมาณการ 4 วัน 4,082,642 คน-เที่ยว แบ่งเป็นรถไฟ 285,298 คน-เที่ยวและรถไฟฟ้า 3,797,344 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 320,644 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 129,260 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 191,384 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 171,521 คน-เที่ยว และขาเข้า 149,123 คน-เที่ยว ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 100,941 คน-เที่ยว (ขาออก 52,047 คน-เที่ยว และขาเข้า 48,894 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 83,275 คน-เที่ยว (ขาออก 46,558 คน-เที่ยว และขาเข้า 36,717 คน-เที่ยว) สายเหนือ 66,553 คน-เที่ยว (ขาออก 36,195 คน-เที่ยว ขาเข้า 30,358 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 40,301 คน-เที่ยว (ขาออก 21,293 คน-เที่ยว ขาเข้า 19,008 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 29,574 คน-เที่ยว (ขาออก 15,428 คน-เที่ยว ขาเข้า 14,146 คน-เที่ยว) และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 4 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 3,857,085 คน-เที่ยว ประกอบด้วย Airport Rail Link 185,501 คน-เที่ยว สายสีแดง 54,218 คน-เที่ยว สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 105,011 คน-เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 1,023,002 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 2,489,353 คน-เที่ยว ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวาน (วันที่ 1 มกราคม 2566) ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ และเป็นวันที่สี่ของช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 824,645 คน-เที่ยว ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 326,803 คน-เที่ยว หรือลดลงร้อยละ 28.38 และน้อยกว่าประมาณการ 24,121 คน-เที่ยว (ประมาณการวันที่ 1 ม.ค.66 จำนวน 848,766 คน-เที่ยว) หรือน้อยกว่าประมาณการร้อยละ 2.84 แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 73,743 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) 750,902 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. รถไฟของ รฟท. ให้บริการ 218 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 73,743 คน-เที่ยว (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธ.ค.65 จำนวน 2,316 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.24) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 30,754 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 42,989 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 34,178 คน-เที่ยว (ลดลงจาก 31 ธ.ค.65 จำนวน 4,594 คน-เที่ยว หรือลดลงร้อยละ 11.85) และผู้โดยสารขาเข้า 39,565 คน-เที่ยว (เพิ่มขึ้นจาก 31 ธ.ค.65 จำนวน 6,910 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.16) โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 23,628 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 11,053 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 12,575 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 17,884 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 7,683 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 10,201 คน-เที่ยว) สายเหนือ 13,937 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 6,657 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 7,280 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 9,282 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 4,207 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 5,075 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 9,012 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 4,578 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 4,434 คน-เที่ยว) โดยมีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟของ รฟท. 1 ครั้ง วันที่ 1 มกราคม 2566 เมื่อเวลา 19.41 น. ดีเซลเปล่าเลขที่ 5101 ชนรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่อ้อมฝ่าเครื่องกั้นเข้ามา ที่หลักกิโลเมตรที่ 158/1 ระหว่างสถานีพัทยา-สถานีบ้านห้วยขวาง จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตชาย 1 ราย 2. ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 750,902 คน (ลดลงจากวันที่ 31 ธ.ค.65 จำนวน 329,119 คน หรือลดลงร้อยละ 30.47) ให้บริการรวม 2,100 เที่ยววิ่ง ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการจำนวน 36,872 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) 230 เที่ยววิ่ง จำนวน 11,938 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 216 เที่ยววิ่ง จำนวน 19,103 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 250 เที่ยววิ่ง จำนวน 215,056 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,230 เที่ยววิ่งจำนวน 467,993 คน-เที่ยว ประกอบด้วย สีเขียว 455,594 คน-เที่ยว และสีทอง 12,339 คน-เที่ยว โดยไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องสำหรับวันนี้ 2 มกราคม 2566 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยกรมการขนส่งทางรางได้ประสานผู้ให้บริการระบบรางจัดขบวนรถรองรับให้เพียงพอต่อการเดินทางของประชาชน ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเสริมจำนวน 4 เที่ยววิ่งในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขบวน 6 เชียงใหม่-กรุงเทพ, ขบวน 962 ศิลาอาสน์-กรุงเทพ ขบวน 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ และขบวน 936 อุดรธานี-กรุงเทพ พร้อมเพิ่มตู้พ่วงไปกับขบวนรถที่มีผู้เดินทางจำนวนมาก และผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มความถี่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเย็น และจัดเตรียมขบวนรถเสริม เพื่อให้บริการประชาชนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครได้อย่างเพียงพอ กรมการขนส่งทางราง ห่วงใยผู้ใช้บริการระบบรางช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์