ประกาศกรมการขนส่งทางรางเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
ศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 256641 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์