ประกาศราคากลาง เช่าอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาเช่า 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เช่าอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลาเช่า 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 319720 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศราคากลาง