กรมการขนส่งทางรางส่งมอบอาหารกลางวัน และอาหารแห้ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ

วันนี้ (29 มิ.ย.2564) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการขนส่งทางราง ส่งมอบอาหารกลางวัน จำนวน 300 ชุด และอาหารแห้ง จำนวน 100 ชุด ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมีนางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ

ทั้งนี้ เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อแสดงความจงรักภักดีเเละสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์