อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง รับฟังการบรรยายการดำเนินงานและเข้าเยี่ยมชมบริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัดและบริษัทในกลุ่มโชคนำชัย

วันนี้ (29 มิ.ย. 64) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง รับฟังการบรรยายการดำเนินงานและเข้าเยี่ยมชมบริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัดและบริษัทในกลุ่มโชคนำชัย โดยมีนายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด และนายวีรพลน์ เตชะมาสุขสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสกุลฎ์ซีอินโนเวชั่น จำกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทให้การต้อนรับ

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ กล่าวหลังจากรับฟังการบรรยายและการหารือด้านอุตสาหกรรมระบบราง ว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้วัสดุภายในประเทศ และการใช้รถไฟพลังงานแบตเตอรี่ (EV on Train) ซึ่งจากการรับฟังการบรรยายจะเห็นได้ว่า บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด และบริษัทในกลุ่มโชคนำชัย มีประสบการณ์ในด้านชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใช้วัสดุอลูมิเนียมในการขึ้นรูปมากว่า 20 ปี มีเครื่องจัดทำแม่แบบในการผลิตชิ้นส่วน โรงพ่นอบสีขนาดใหญ่ ประกอบกับปัจจุบันมีการใช้หุ่นยนต์ในการประกอบรถโดยสารขนาดเล็ก (Minibus) และจัดสร้างเรือแล้ว ซึ่งจะเห็นว่ามีศักยภาพในการขึ้นโครงรูปตู้รถไฟโดยสารได้ โดยปัจจุบันกรมการขนส่งทางรางอยู่ระหว่างจัดทำร่างมาตรฐานข้อกำหนดคุณลักษณะของรถขนส่งทางราง โดยมีการระบุคุณลักษณะและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นต่ำ รวมถึงการทดสอบต่างๆ ซึ่งหากบริษัท ภาคเอกชนสามารถดำเนินการประกอบรถและทดสอบผ่านตามมาตรฐาน จะช่วยให้ส่งเสริมการประกอบและจัดสร้างรถไฟภายในประเทศได้ โดยปัจจุบันรัฐบาลได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรถไฟทางคู่แล้ว ทำให้มีความต้องการรถไฟสำหรับขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเพิ่มมากขึ้นตามมา อย่างไรก็ตาม นอกจากด้านคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ผู้ประกอบการยังควรพิจารณาถึงด้านราคาด้วยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และหากมีการพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรม ควรมีการจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรด้วย นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเตรียมการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ซึ่งสถาบันฯ จะมีการจัดทำแผนงานวิจัย และดำเนินการงานวิจัยที่ช่วยตอบโจทย์แก่ผู้ให้บริการขนส่งทางราง(Operator) และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรางไทย เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมรางในประเทศต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังรับฟังการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความเห็น อธิบดีกรมการขนส่งทางรางและคณะได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการดำเนินงานของโรงงานฯ ในภาพรวมด้วย

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content