กรมการขนส่งทางราง ร่วมหารือความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนาโครงการท่าบกท่านาแล้ง (Dry port) และเขตโลจิสติกส์ (Logistics Park) นครหลวงเวียงจันทน์

(27 ม.ค. 65) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วย ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ และหน่วยงานภาครัฐร่วมหารือกับบริษัท Vientiane Logistics Park จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนาโครงการท่าบกท่านาแล้ง (Dry port) และเขตโลจิสติกส์ (Logistics Park) นครหลวงเวียงจันทน์ พื้นที่รวมกว่า 2,000 ไร่ ในบ้านดงโพสี เมืองหาดซางฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 ประมาณ 1.5 กิโลเมตร โครงการท่าเรือบกได้ดำเนินการแล้วเสร็จในระยะแรก ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างทางรถไฟจากสถานีเวียงจันทน์ใต้ของรถไฟลาว-จีน ถึงท่าเรือบกท่านาแล้ง ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน 2565 โดยจะรองรับการเปลี่ยนถ่ายจากรถไฟขนาดทาง 1.435 เมตรและขนาดทาง 1 เมตร โดยยกตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการบรรจุสินค้าไปสู่รถไฟอีกขบวนด้วยอุปกรณ์ Reach Stacker ทั้งนี้ โดยกรมการขนส่งทางรางได้นำเสนอแผนการดำเนินการรองรับการเปิดให้บริการรถไฟลาว-จีน ผ่านสะพานมิตรภาพเดิม ในระยะเร่งด่วน โดย รฟท. เตรียมเพิ่มการขนส่งจาก 4 ขบวน เป็น 14 ขบวนและจาก 12 แคร่เป็น 25 แคร่ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดเตรียมสถานีหนองคายให้ดำเนินการเป็นจุดตรวจปล่อยสินค้าขาออก และในระยะยาวจะมีการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่รวมถึงย่านสินค้าสถานีทานาให้เป็นจุดตรวจปล่อยสินค้าระหว่างประเทศและสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย ลาว และจีนต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์