รายงานผลการบริหารงบประมาณ สำหรับการเผยแพร่องค์ประกอบด้านข้อมูลเป็นการประเมินในแบบวัด (OIT)

ดาวน์โหลด

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด ( PDF, 1818121 bytes )

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด ( PDF, 1141057 bytes )

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด ( PDF, 1346873 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่รายงานผลการบริหารงบประมาณ