รายงานผลการบริหารงบประมาณ สำหรับการเผยแพร่องค์ประกอบด้านข้อมูลเป็นการประเมินในแบบวัด (OIT)

Download

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

Download ( PDF, 1818121 bytes )

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

Download ( PDF, 1141057 bytes )

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

Download ( PDF, 1346873 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in รายงานผลการบริหารงบประมาณ