ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศผู้ชนะฯ

ดาวน์โหลด ( PDF, 273644 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content