ประชาสัมพันธ์แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการฉีดวัคซีนศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

ประชาสัมพันธ์แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการรับบริการฉีดวัคซีนศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ณ สถานีกลางบางซื่อ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กลุ่มบุคลากรในระบบขนส่งสาธารณะ ทุกระบบ (บกน้ำรางอากาศ)
โดยจัดให้มีบริการฉีดวัคซีนในวันที่ 24 พ.ค.-6 มิ.ย. 2564
โดยจะต้องเป็นกลุ่มบุคลากรในระบบขนส่งสาธารณะ ที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางกระทรวงคมนาคม โดยจะไม่มีการรับกลุ่ม walk in

2. กลุ่มประชาชนทั่วไป
โดยจัดให้มีบริการฉีดวัคซีนในวันที่ 7-30 มิ.ย. 2564
โดยประชาชนทั่วไปจะต้องทำการลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าในวันที่ 27 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางช่องทางหน้าเว็บไซต์ คอลเซ็นเตอร์ หน้าร้าน จาก 4 ค่ายมือถือ ประกอบด้วย AIS TRUE DTAC และ NT (บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ)

ทั้งนี้ ประชาชนจะต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้าตามวัน และช่องทางดังกล่าว โดยจะไม่มีการเปิดให้ walk in เข้ามาเพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่อเป็นการควบคุมให้การฉีดวัคซีนปลอดภัย ไม่แออัด ไม่เสี่ยงต่อแพร่กระจายโรค

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/42050

#COVID19 #โควิด19 #วัคซีน

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content