2. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2563

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 30834 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2563 และผลการคำนวณเปรียบเทียบฯ