รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4

ขอเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 115252 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เอกสาร

Skip to content