มาตรฐานระบบป้องกันเหตุอันตราย
ของขบวนรถโดยอัตโนมัติ สำหรับระบบ
อาณัติสัญญาณรถไฟแบบ ETCS Level 1
บนโครงข่ายรถไฟสายประธาน
AUTOMATIC TRAIN PROTECTION SYSTEM for ETCS Level 1 MAINLINE TRAIN
มขร. – SC – 002 -2565

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 547550 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่มาตรฐานการขนส่งทางราง