มาตรฐานระบบป้องกันเหตุอันตราย
ของขบวนรถโดยอัตโนมัติ สำหรับระบบ
อาณัติสัญญาณรถไฟแบบ ETCS Level 1
บนโครงข่ายรถไฟสายประธาน
AUTOMATIC TRAIN PROTECTION SYSTEM for ETCS Level 1 MAINLINE TRAIN
มขร. – SC – 002 -2565

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 547550 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in มาตรฐานการขนส่งทางราง