มขร. – R – 003 -2565
ข้อกำหนดการออกแบบโครงสร้างสำหรับ
รถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บทต.)
(Structural Requirements of Bogie
Container Flat Wagon)

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 352828 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in มาตรฐานการขนส่งทางราง