รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

รายงานผลประจำปี 2566

ดาวน์โหลด ( PDF, 1262637 bytes )

รายงานสรุป ITA-o17

ดาวน์โหลด ( Excel, 101376 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง