กรมการขนส่งทางราง จัดประชุมหารือและรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานการขนส่งทางรางของประเทศ กับหน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 135651 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์