กรมการขนส่งทางราง จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้ (25 ก.พ. 65) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

ดร.พิเชฐฯ กล่าวว่า จากสถิติที่ผ่านมาในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2564 พบว่า มีอุบัติเหตุยานพาหนะชนรถไฟเกิดขึ้นกว่า 455 ครั้ง และที่ผ่านมาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรง สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นที่สนใจของประชาชนในวงกว้าง สาเหตุของอุบัติเหตุส่วนหนึ่งมาจากจำนวนจุดตัดทางถนนและทางรถไฟในปัจจุบันที่มีอยู่มากถึง 2,969 แห่ง ทั่วประเทศ แบ่งเป็นจุดตัดต่างระดับ 618 แห่ง จุดตัดเสมอระดับ 1,509 แห่ง ทางลักผ่าน 625 แห่ง และจุดตัดที่ถูกยกเลิกไป 217 แห่ง ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอุบัติเหตุดังกล่าว โดยได้กำหนดให้โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ รถไฟสายใหม่และรถไฟความเร็วสูงได้มีการออกแบบแก้ไขปัญหาจุดตัดทางถนนและทางรถไฟให้เป็นจุดตัดต่างระดับทั้งหมด ในรูปแบบสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ ทางลอดใต้ทางรถไฟ ทางรถไฟยกระดับ ทั้งนี้ สำหรับจุดตัดอื่นๆ ที่อยู่นอกเส้นทางรถไฟทางคู่ ทางกรมการขนส่งทางรางจึงได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟขึ้น โดยดำเนินการสำรวจทางกายภาพและเก็บปริมาณจราจรที่จุดตัดทางถนนและทางรถไฟทั่วประเทศ (traffic moment) จากนั้นจึงนำข้อมูลจากการสำรวจมาวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ประกอบด้วย จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ความเสี่ยงทางกายภาพ ความเสี่ยงด้านความหนาแน่นของปริมาณจราจร และสัดส่วนปริมาณรถบรรทุก มาประกอบการจัดทำแผนแม่บทการดำเนินการปรับปรุงจุดตัดทางถนนและทางรถไฟทั่วประเทศตามความเสี่ยง ให้มีความปลอดภัย แบ่งออกเป็นระยะเร่งด่วน (2566 – 2568) ระยะกลาง (2569 – 2570) และระยะยาว (2571 – 2575)

ที่ผ่านมาโครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ ได้มีการจัดสัมนารับฟังความคิดเห็นประชาชน ณ ส่วนกลางในจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ และร่วมกันพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการออกแบบปรับปรุงจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานต่างๆ ให้สอดคล้อง ยืดหยุ่น ตอบความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ และจะได้มีการจัดงานฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ (จ.พิษณุโลก) ภาคใต้ (จ.สุราษฎร์ธานี) ภาคตะวันออก (จ.ชลบุรี) และภาคกลาง (จ.สมุทรสาคร) ภายในเดือนมีนาคม 2565 นี้

สำหรับข้อมูลจุดตัดทางถนนและทางรถไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันมีทางรถไฟผ่านพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอห้วยราชและอำเภอกระสัง มีจุดตัดทางถนนและทางรถไฟรวม 32 แห่ง เป็นจุดตัดต่างระดับ 1 แห่ง และจุดตัดเสมอระดับ 31 แห่ง ในจำนวนนี้มีเครื่องกั้นแล้วจำนวน 20 แห่ง มีป้ายจราจรแจ้งเตือน 6 แห่ง และทางลักผ่าน 5 แห่ง อนาคตเมื่อมีโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี จุดตัดจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นจุดตัดต่างระดับทั้งหมด ส่วนที่เป็นเส้นทางสายแยก ซึ่งเป็นจุดตัดเสมอระดับทั้ง 9 แห่งจะดำเนินการปรับปรุงทางกายภาพบริเวณจุดตัดพร้อมแผงกั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ https://drtcrossing.com/ หรือแฟนเพจ https://www.facebook.com/DRT.Crossing โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ

กรมการขนส่งทางราง ห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ใช้บริการระบบราง

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content