รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

กรมการขนส่งทางราง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการฯ ปรากฎตามไฟล์ที่แนบ ดังนี้

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 170034 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์