รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

กรมการขนส่งทางราง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการฯ ปรากฎตามไฟล์ที่แนบ ดังนี้

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 170034 bytes )

Announced by

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Other posts in ข่าวประชาสัมพันธ์